Zahrady - AZP servis

Zahrada, Váš nový svět...


Naše společná práce začíná úvodní schůzkou
a průzkumem situace přímo na místě.

Nejdříve zjistíme, v čem se budete cítit nejlépe, kdo a jak bude zahradu užívat a kolik času jí budete chtít v budoucnu věnovat. Na základě těchto informací vyhotovíme projekt, jehož jednotlivé složky jsou:

Zaměření stávající situace pozemku
a fotodokumentace

– dle Vámi dodaných podkladů

Inspirativní listy a fotografie
– pokusíme se pomocí atmosfér, barev a pocitů vystihnout cestu, která by s Vašimi přáními mohla příjemně ladit

Studie – architektonické řešení zahrady
– poskytuje základní přehled o rozvržení jednotlivých prvků v zahradě, především ploch a hmot, obvykle jich připravíme několik

Vizualizace
– prostorové zobrazení celé zahrady nebo určitých partií v programu Sadovnická projekce nebo ruční kresbou

Osazovací plán
– specifikace konkrétních dřevin a jejich rozmístění na pozemku

Koncepce navrhovaných úprav zahrady
– textová část popisující všechny navrhované změny a úpravy na Vaší zahradě

Technické prvky
– námi navrženou, případně realizovanou součástí zahrady mohou být technické prvky jako závlahové systémy, vodní prvky, slunolam, pergola, opěrná zídka, terasa, decking a podobně

Položkový rozpočet
– technických a biotických prvkůZajišťujeme celý proces
– od architektonického návrhu přes projekt až
po vytvoření celého díla


Cena díla se odvíjí od náročnosti řešení
a množství dodávaných prvků, odvíjí se též
od velikosti a členitosti pozemku a začlenění
stávajících prvků


Rozsah realizace probíhá v závislosti na potřebách klienta, může zahrnovat:

 • modelace terénu, zemní práce
  (příprava pro bazén, el. přípojky…)
 • zakládání trávníku (výsev, pokládka
  travních koberců)
 • závlahové systémy (Hunter aj.)
 • vodní prvky (biotopy, jezírka, prameniště…)
 • zahradní stavby (decking, dlažby, pergoly, slunolamy, gabiony, opěrné zídky…)
 • kámen v architektuře (soliterní kameny,
  suché zídky, skalky, gabiony...)
 • zahradní osvětlení

Zakládáme si na:

 • kvalitním provedení
 • osobitém a kreativním přístupu
 • vysoké funkčnosti, maximálním využití prostoru
 • harmonii materiálů a barev
 • vše s důrazem na přirozený vzhled

Neslíbíme Vám:

 • pseudomódní trendy (typu v každé zahradě musí být jezírko, část každého záhonu nakryta valounky nebo kačírkem)
 • že Vaše zahrada bude bezúdržbová

Pečujeme o zahradu od
jejího založení po celý rok


Staráme se o řez dřevin (stromy, keře,
živé ploty, ovocné dřeviny)

Pečujeme o trávníky (sekání, hojení,
vertikutace, odplevelování...)

Komplexní péče o výsadby včetně doplnění kůry a jiných mulčovacích materiálů

Poskytujeme rostlinám veškerou péči včetně ošetření rostlin proti chorobám a škůdcům

Péče o závlahové systémy