fbpx

Zajišťujeme celý proces…

od architektonického návrhu až po vytvoření celého díla

Cena díla se odvíjí od náročnosti řešení a množství dodávaných prvků, také od členitosti pozemku a začlenění stávajících prvků

Projekt Realizace v praxi Údržba

Zahrada, Váš nový svět…

Naše společná práce začíná úvodní schůzkou a průzkumem situace přímo na místě

Nejprve si řekneme, kdo a jak bude zahradu užívat a kolik času jí budete chtít v budoucnu věnovat. V čem se cítíte dobře a jaké představy o své budoucí zahradě máte. Na základě těchto informací vzniká projekt, jehož obsahem je studie a prováděcí dokumentace:

1. Studie – architektonické řešení zahrady

poskytuje základní přehled o rozvržení jednotlivých ploch a prvků v zahradě. Obvykle připravíme více koncepčních verzí a po konzultaci s klientem následuje studie detailní.

2. Inspirativní listy a fotografie

pro představu, co by s Vašimi přáními mohlo příjemně ladit, se pokoušíme Vás inspirovat pomocí atmosfér, barev a pocitů

3. Vizualizace

prostorové zobrazení partií zahrady a jejích konkrétních prvků pomocí skic nebo v programu Sadovnická projekce

4. Osazovací plán

specifikace konkrétních dřevin a jejich rozmístění na pozemku

5. Koncepce navrhovaných úprav zahrady

textová část popisující všechny navrhované změny a úpravy na Vaší zahradě

6. Technické prvky

námi realizovanou součástí zahrady mohou být technické prvky
závlahové systémy, vodní prvky, slunolam, pergola, opěrná zídka a podobně

7. Položkový rozpočet

kalkulace technických a biotických prvků námi realizovanou součástí zahrady mohou být technické prvky jako závlahové systémy, vodní prvky, slunolam, pergola, opěrná zídka a podobně


Rozsah realizace probíhá v závislosti na potřebách klienta…

 • modelace terénu, zemní práce
 • zakládání trávníku výsevem nebo položením travních koberců
 • závlahové systémy, vodní prvky
 • zahradní stavby opěrné zídky, šlapáky, slunolamy
 • kámen v architektuře suché zídky, gabiony a podobně
 • zahradní osvětlení

Zakládáme si na…

 • kvalitním provedení
 • osobitém a kreativním přístupu
 • vysoké funkčnosti, maximálním využití prostoru
 • harmonii materiálů a barev
 • vše s důrazem na přirozený vzhled

Pečujeme o zahradu od jejího založení po celý rok…

 • Staráme se o řez dřevin stromy, keře, živé ploty, ovocné dřeviny
 • Pečujeme o trávníky sekání, hojení, vertikutaci, odplevelování
 • Komplexní péče o výsadby včetně doplňování kůry a jiných mulčovacích materiálů
 • Poskytujeme rostlinám veškerou péči včetně ošetření proti chorobám a škůdcům
 • Pečujeme o závlahové systémy